Who'sWho
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 138 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562

ไทยพาณิชย์ ตั้ง "จรีพร จารุกรสกุล"นั่งบอร์ดธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นาง.. [อ่านต่อ]
26 พฤศจิกายน 2562

เครดิต สวิส แต่งตั้ง เอ็ดวิน ตัน  เป็นหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายขายประจำประเทศไทย ดูแลลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้  

  เครดิต สวิส ประกาศแต่งตั้ง นายเอ็ดวิน ตัน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายขายประจำประเทศไทย พร้อมดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป นายตัน ประจำอยู่ที่สำนักงานกรุงเทพฯ  รายงานตรงต่อ นายโคลด ฮาร์บอนน์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านการลงทุน ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และทำงานร่วมกับนายนัท ถนอมสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่ง ประจำป.. [อ่านต่อ]
22 พฤศจิกายน 2562

บสย. เสริมแกร่ง ตั้ง “ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์”  บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสริมความแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้ง  ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์  ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา ภายใต้ภารกิจและความรับผิดชอบ ได้แก่ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร&n.. [อ่านต่อ]
19 พฤศจิกายน 2562

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง สหพล พลปัถพี เป็นประธานเจ้าหน้าที่ สายงานตัวแทน  

  นางสาวปรมาศิริ  มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ประกาศแต่งตั้ง นายสหพล พลปัถพี ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานตัวแทน (Chief Agency Officer หรือ CAO) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยจะรายงานตรงกับคุณปรมาศิริ  มโนลม้าย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต .. [อ่านต่อ]
13 พฤศจิกายน 2562

ก.ล.ต. เปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ก.ล.ต. จึงเปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และรายละเอียดการแต่งตั้ง ดังนี้ .. [อ่านต่อ]
07 พฤศจิกายน 2562

ธปท.ตั้ง"รุ่ง มัลลิกะมาส" นั่งผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นางรุ่ง มัลลิกะมาส ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วั.. [อ่านต่อ]
30 ตุลาคม 2562

ครม.แต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คนใหม่

  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายปริญญา พัฒนภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนประธานกรรมการที่ขอลาออก พร้อมกันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งนางพัชรี อาระยะกุล เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในคณะกรรมการ ธอส. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
21 ตุลาคม 2562

ซีไอเอ็มบีไทย ตั้ง "อดิศร เสริมชัยวงศ์" นั่ง CEO

กลุ่มซีไอเอ็มบี ประกาศแต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวในการดูแลให้เครือข่ายของกลุ่มฯในฐานะกลุ่มการเงินชั้นนำระดับอาเซียนดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ นายอดิศรจะดำรงตำแหน่งต่อจากนายกิตติพ.. [อ่านต่อ]
01 ตุลาคม 2562

CPT แต่งตั้ง CEO ใหม่ ชู 3 กลยุทธ์ มุ่งเติบโตระยะยาว

  บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ (CPT) เปิดตัว ‘ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์’ นั่งแท่น CEO พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสร้างความเติบโตแบบยั่งยืน ชูวิสัยทัศน์นำบริษัทก้าวเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นระบบไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม วาง 3 กลยุทธ์หลัก รุกเพิ่มคำสั่งซื้อจากฐานลูกค้าในมือและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมภาคการผลิตอื่นๆ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้บริการพร้อมคำปรึกษาและซ่อมบำรุงหลังการขาย พร้อมหาโอกา.. [อ่านต่อ]
30 กันยายน 2562

ธพว. แต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์” รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป                คณะกร.. [อ่านต่อ]