แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 8 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562

ครม.แต่งตั้ง 2 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งพันเอก(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด และนางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนกรรมการเดิมที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป    .. [อ่านต่อ]
09 มกราคม 2562

กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 2 รองกจ.ใหม่

คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ที่ 2 ซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และนายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานการเงินและควบคุม และแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายดิถีชัย ลิมโปดม (ซ้าย) และนายทิพากร สา.. [อ่านต่อ]
18 ธันวาคม 2561

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวนันทนา ตันสุขเกษม เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ดูแลงานด้านการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์ของธนาคาร รวมถึงการติดตามเร่งรัดและแก้ไขรายการหนี้มีปัญหา และการดูแลระบบข้อมูลลูกค้า มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  .. [อ่านต่อ]
09 ตุลาคม 2561

บตท. แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บตท.แต่งตั้ง นายปียุษ เตชะตระการธรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน และนางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป   .. [อ่านต่อ]
03 ตุลาคม 2561

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้งผู้บริหารมืออาชีพเสริมทัพธุรกิจ

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมเสริมทัพการทำธุรกิจ รวมถึงงานบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ธนาคารกำลังให้ความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (จากซ้าย.. [อ่านต่อ]
02 ตุลาคม 2561

กลุ่มเมย์แบงก์ แต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง

เอมี่ มอริส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง แทนดาโต๊ะจอห์น ชอง อิง ชวน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน Community Financial Services ของกลุ่มธนาคารเมย์แบงก์ โดยเอมี่จะดูแลรับผิดชอบงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และตราสารอนุพันธ์ ในกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ทุกสาขา ในขณะที่ ฟาดีล โมฮาเหม็ด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Maybank Investment Bank .. [อ่านต่อ]
30 สิงหาคม 2561

ธปท. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 7 ตำแหน่ง

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ธปท. ดังนี้ .. [อ่านต่อ]
10 เมษายน 2560

ไอแบงก์แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง

 ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายง.. [อ่านต่อ]