หมอปราเสริฐ
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
11 กุมภาพันธ์ 2562

หมอปราเสริฐ ยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งกรณีสร้างราคาหุ้น BA

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าจากกรณีที่นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ได้ร่วมกันซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA อย่างต่อเนื่อง และจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพ.. [อ่านต่อ]