เนเจอร์กิฟ
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
13 สิงหาคม 2562

บริจาคเงินสร้างศูนย์อบรมเยาวชน

ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ และครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาทแก่พระอาจารย์ระพี และตัวแทนชาวระยอง เพื่อนำไปซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเขาชะเมาแดนธรรม ครอบครัว ดร.กฤษฎา และเนเจอร์กิฟ ได้บริจาคเงินซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัดและศูนย์อบรมเยาวชนในจังหวัดต่างๆ ร.. [อ่านต่อ]
12 กุมภาพันธ์ 2562

บริจาค 15 ล้าน ฉลอง 15 ปี กาแฟเพื่อสุขภาพเนเจอร์กิฟ

  ตามที่ทางวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ได้ก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น เพื่อเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณรกว่า 300 รูป โดยมีชั้นที่ (1) ของอาคารเป็นที่จัดกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม การบำเพ็ญกุศลและชั้นที่ (2) เป็นห้องเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นที่ (3) และ (4) เป็นห้องพักพระภิกษุสามเณร ชั้นที่ (5) เป็นห้องรับรองพระเถระ และพระธรรมทูต ส่วนชั้นใต้ดินเป็นห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติธรรม .. [อ่านต่อ]