InnovativeHeathcare
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
14 มีนาคม 2562

บลจ.แอสเซท พลัส ออกกองลงทุนหุ้น Innovative Healthcare

บลจ.แอสเซท พลัส ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH) ที่ผสมผสานระหว่างความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และความสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีอย่างลงตัว เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน ที่ต้องการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นกลุ่ม Healthcare ในอนาคต เสนอขายครั้งแรก (IPO) 14-27 มี.ค. 2562 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท  .. [อ่านต่อ]