ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 3 รายการ
08 พฤศจิกายน 2562

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ปรับตัวลดลงในเดือนต.ค. 2562

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) อยู่ที่ระดับ 41.9 ในเดือนต.ค. 2562 ปรับตัวแย่ลงจากระดับ 42.3 ในเดือนก.ย. 2562 โดยครัวเรือนไทยที่ทำการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีความกังวลมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องภาระค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) ระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศ เงินออม รวมถึงรายได้และการมีงานทำ .. [อ่านต่อ]
14 มิถุนายน 2562

มาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 62 หนุน KR-ECI เดือนพ.ค. ปรับตัวดีขึ้น

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนเม.ย. 2562 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดิมที่ระดับ 43.5 ในเดือนเม.ย. 2562 มาอยู่ที่ระดับ 43.7 ในเดือนพ.ค. 2562 จากความกังวลที่ลดลงต่อประเด็นเรื่องภาระหนี้สินเป็นสำคัญ    .. [อ่านต่อ]
15 มีนาคม 2562

ครัวเรือนไทยคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หนุนดัชนี KR-ECI ก.พ. 62 ขยับขึ้น

  ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.พ. 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 45.7 จากเดิมที่ระดับ 45.5 ในเดือนม.ค. 2562 จากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากครัวเรือนบางส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนไปในทิศทางที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพิ่งผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ครัวเรือนมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงในรายการพิเศษต่างๆ เ.. [อ่านต่อ]