กรุงไทยพานิชประกันภั
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
07 มิถุนายน 2562

กรุงไทยพานิชประกันภัยตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานจาก บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งให้ ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำหรับดร.พงษ์ภาณุ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยมาอย่างยาวน.. [อ่านต่อ]