กับดักความยั่งยืน
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
14 มิถุนายน 2562

กับดักความยั่งยืน (Traps of Sustainability)

จากการรณรงค์ในหลายภาคส่วนเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยื่นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อย่างร้อนแรงในช่วงนี้ ส่งผลให้หลายๆ องค์กรเริ่มมีการวางกลยุทธ์สำหรับดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว จากเดิมที่องค์กรบริจาคเงินเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี มาสู่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility) และตอ.. [อ่านต่อ]