ไทยพัฒน์
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
18 มิถุนายน 2562

ไทยประกันจับมือไทยพัฒน์ ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยประกันชีวิตยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ จับมือไทยพัฒน์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ครอบคลุมทั้ง CSR ในกระบวนการและหลังกระบวนการทำธุรกิจ พร้อมขยับการลงทุนสู่ ESG Investing บริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม .. [อ่านต่อ]