ทีเอ็มบีอีสท์สปริง
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 2 รายการ
22 กรกฎาคม 2562

TMBAM Eastspring จ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible ครั้งแรก ในอัตรา 0.30 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด (TMBAMEastspring) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยนับเป็นการจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกของกองทุนนี้ ในรอบระยะเวลาประมาณ 5 เดือนกว่านับจากการจัดตั้งกองทุน .. [อ่านต่อ]