ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจรากฐานธนาคารออมสิน
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 5 รายการ
08 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เผย“ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 3 ปี 2561อยู่ในเกณฑ์ดี”

  นายชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ Startup ทั่วประเทศจำนวน 430 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนีSSI ประจำไตรมาส 3 ปี 2561ปร.. [อ่านต่อ]
30 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสินเผย ประชาชนฐานราก เน้นออมเงินเพียงระยะสั้นไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทำการวิจัยและสำรวจพฤติกรรมการออมของประชาชนฐานราก จากการศึกษาพ.. [อ่านต่อ]
19 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน ประมาณการเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 61 ขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.5

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.9                    นายชาติ.. [อ่านต่อ]
16 สิงหาคม 2561

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ธนาคารออมสิน ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ4.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.9

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสินคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561จะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.6 และตลอดทั้งปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 4.6ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อ.. [อ่านต่อ]
21 เมษายน 2560

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสิน ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5  โดยศูนย์วิจัยเศรษฐก.. [อ่านต่อ]