ภาษี
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 39 รายการ
26 เมษายน 2562

สรรพากรปรับมาตรการภาษีช่วยยกระดับฐานข้อมูล

ดร.สาธิต ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการอาวุโส ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น (Estate Planning & Family Office) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภาพรวมของกฎหมายภาษีอากรในช่วงปี 2562 และแนวโน้มของกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคต จะเห็นได้ว่ากรมสรรพากรเน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงการออกกฎหมายภาษีอากรใหม่ๆ ที่ต้องการให้ผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดารวมถึงผู้ประกอบการที.. [อ่านต่อ]
23 เมษายน 2562

สมาคมแบงก์เล็งให้กลุ่มเสียภาษี แจ้งปฏิเสธลดกระทบคนส่วนมาก

นางสาวชุลีพร น่วมทนง รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะทำงานสมาคมธนาคารไทย ว่า จากการหารือกับกรมสรรพากรเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ กรมสรรพากรจะมีการแก้ไขประกาศของกรมสรรพากรใหม่ โดยจากเดิมที่ประชาชนผู้.. [อ่านต่อ]
23 เมษายน 2562

สรรพากรเตรียมแก้เกณฑ์ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ใหม่

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียมแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเก็บภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 15% โดยคาดว่าจะออกประกาศใหม่ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนผู้ฝากเงินเกิดคว.. [อ่านต่อ]
19 เมษายน 2562

เก็บภาษีฝากออมทรัพย์ ปิดทางรายใหญ่เลี่ยง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่ประกาศกรมสรรพากร ที่ยกเลิกประกาศยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 15% สำหรับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี โดยระบุว่า กรมสรรพากรต้องการแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของผู้ที่มี.. [อ่านต่อ]
29 มีนาคม 2562

เทคนิคยื่นภาษีโค้งสุดท้าย

หลายคนอาจมองข้ามการบริหารจัดการภาษีในช่วงต้นปีเพราะมองว่ายังไม่จำเป็น แต่รู้หรือไม่ว่าการวางแผนภาษีในช่วงต้นปีมีความสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะมีทั้งเรื่องวางแผนการยื่นภาษีประจำปีและการวางแผนให้สามารถประหยัดภาษีไปตลอดทั้งปี .. [อ่านต่อ]
28 มีนาคม 2562

ย้ำสมาชิก กบข. นำใบแจ้งยอดยื่นลดหย่อนภาษีก่อนหมดเขต

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) .. [อ่านต่อ]
27 มีนาคม 2562

กรมสรรพากรเปิดให้ SMEs ยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงการเสียภาษีย้อนหลัง

กรมสรรพากรให้โอกาสผู้ประกอบการ SMEs ยื่นแบบแสดงรายการปรับปรุงการเสียภาษีย้อนหลังให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรับภาระเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 จากนั้นต้องยื่นแบบทุกประเภทภาษีทางอินเทอร์เน็ตต่ออีก 1 ปี .. [อ่านต่อ]
14 มีนาคม 2562

Cover Story เทคนิคประหยัดภาษีเงินได้

  แนะผู้มีเงินได้เตรียมตัววางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีเพื่อประหยัดภาษีไปตลอดทั้งปี พร้อมทบทวนสิทธิ์ค่าลดหย่อนและยกเว้น เพื่อคำนวณภาษีอย่างถูกต้องในการยื่นเสียภาษีปี 62 .. [อ่านต่อ]
22 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 62 พบการกระทำผิด จำนวน 629 คดี คิดเป็นเงิน 6.87 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต .. [อ่านต่อ]
06 กุมภาพันธ์ 2562

กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                  นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสด.. [อ่านต่อ]