WealthBeing
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
04 พฤศจิกายน 2562

เปิดแนวคิดมหกรรมการเงิน MONEY EXPO 2020 Wealth Being จัดงาน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

  “การเงินธนาคาร” นิตยสารในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด เปิดแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงินปี 2563 Money Expo 2020 ซึ่งครบรอบ 20 ปีของการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ด้วยแนวคิด “Wealth Being” พร้อมจัดงานใน 6 ภ.. [อ่านต่อ]