KPROPIRMF
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
06 พฤศจิกายน 2562

บลจ.กสิกรไทย ส่ง ‘KPROPIRMF’ เติมเต็มทางเลือกเพื่อการเกษียณ

บลจ.กสิกรไทย ออกกองทุน RMF น้องใหม่ส่งท้ายปี กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPROPIRMF) ชูโอกาสสะสมผลกำไรจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เปิดเสนอขายครั้งแรก 12-20 พ.ย. นี้ &.. [อ่านต่อ]