มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
08 พฤศจิกายน 2562

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจาก ผู้ส่งออกของไทยสามารถส่งสินค้าและบริการออกไปขายในต่างประเทศมีมูลค่า.. [อ่านต่อ]