คิงไวประกันภัย
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 1 รายการ
11 พฤศจิกายน 2562

“คิง ไว ประกันภัย” จับมือพันธมิตร เร่งขยายฐานอู่คู่สัญญายกระดับการให้บริการ “ประกันภัยรถยนต์”

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)จัดงาน“คิง ไว ประกันภัย”เคลมไว จริงใจ ซ่อมได้เปิดโอกาสให้อู่ซ่อมรถยนต์ทั้งที่เป็นคู่สัญญาเดิมและคู่สัญญาใหม่เกือบ 50 อู่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ให้บริการสินไหม และฝ่ายตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ .. [อ่านต่อ]