EXIMbank
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 110 รายการ
01 กรกฎาคม 2562

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ

EXIM BANK แต่งตั้งนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร วิจัยธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พันธมิตรและสำนักงานผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป  .. [อ่านต่อ]
17 มิถุนายน 2562

EXIM BANK พร้อมขยายบริการประกันการส่งออกช่วยผู้ส่งออกไทย

  นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในการค้าขายระหว่างประเทศ ผู.. [อ่านต่อ]
11 มิถุนายน 2562

EXIM BANK ขยายบริการสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ไทย

EXIM BANK ขยายบริการสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ไทย ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหารตอบสนองเทรนด์รักสุขภาพ .. [อ่านต่อ]
14 พฤษภาคม 2562

ธ.ก.ส. ร่วม EXIM BANK และ วว.ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดโลก

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทย.. [อ่านต่อ]
02 พฤษภาคม 2562

EXIM BANK เปิดตัว 2 บริการ สนับสนุน SMEs ไป CLMV  

  นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยปี 2562 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้อาจจะชะลอลงจากปีก่อนซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายต.. [อ่านต่อ]
28 มีนาคม 2562

EXIM BANK ต้อนรับ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ นายเวียงสุก จ.. [อ่านต่อ]