Who 's Who
พบข่าวทั้งหมดจำนวน 215 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มเอไอเอตั้ง “ลี หยวน ซอง” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอไอเอ ประกาศแต่งตั้งลี หยวน ซอง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ แทนอึง เค็ง ฮุย ที่กำลังจะเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายอึง เค็ง ฮุย .. [อ่านต่อ]
27 พฤศจิกายน 2562

ไทยพาณิชย์ ตั้ง "จรีพร จารุกรสกุล"นั่งบอร์ดธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นาง.. [อ่านต่อ]
26 พฤศจิกายน 2562

เครดิต สวิส แต่งตั้ง เอ็ดวิน ตัน  เป็นหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายขายประจำประเทศไทย ดูแลลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ ประจำภูมิภาคเอเชียใต้  

  เครดิต สวิส ประกาศแต่งตั้ง นายเอ็ดวิน ตัน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายขายประจำประเทศไทย พร้อมดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป นายตัน ประจำอยู่ที่สำนักงานกรุงเทพฯ  รายงานตรงต่อ นายโคลด ฮาร์บอนน์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านการลงทุน ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และทำงานร่วมกับนายนัท ถนอมสัตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารความมั่งคั่ง ประจำป.. [อ่านต่อ]
22 พฤศจิกายน 2562

บสย. เสริมแกร่ง ตั้ง “ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์”  บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสริมความแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้ง  ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์  ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา ภายใต้ภารกิจและความรับผิดชอบ ได้แก่ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร&n.. [อ่านต่อ]
19 พฤศจิกายน 2562

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง สหพล พลปัถพี เป็นประธานเจ้าหน้าที่ สายงานตัวแทน  

  นางสาวปรมาศิริ  มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ประกาศแต่งตั้ง นายสหพล พลปัถพี ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานตัวแทน (Chief Agency Officer หรือ CAO) มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยจะรายงานตรงกับคุณปรมาศิริ  มโนลม้าย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต .. [อ่านต่อ]
13 พฤศจิกายน 2562

ก.ล.ต. เปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ก.ล.ต. จึงเปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และรายละเอียดการแต่งตั้ง ดังนี้ .. [อ่านต่อ]
07 พฤศจิกายน 2562

ธปท.ตั้ง"รุ่ง มัลลิกะมาส" นั่งผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นางรุ่ง มัลลิกะมาส ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วั.. [อ่านต่อ]
01 พฤศจิกายน 2562

ธพว.แต่งตั้ง กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ประกาศธนาคารแห่งป.. [อ่านต่อ]
30 ตุลาคม 2562

ครม.แต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คนใหม่

  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายปริญญา พัฒนภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนประธานกรรมการที่ขอลาออก พร้อมกันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งนางพัชรี อาระยะกุล เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในคณะกรรมการ ธอส. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป .. [อ่านต่อ]
24 ตุลาคม 2562

เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง ปีเตอร์ กริมส์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย

เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง ปีเตอร์ กริมส์ (Peter Grimes) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต ฟิลิปปินส์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอฟดับบลิวดีประจำประเทศไทย (Country CEO for FWD’s businesses in Thailand) โดยมีผลตั้ง.. [อ่านต่อ]